wasvoorschrift

Er dient gewassen te worden overeenkomstig deze voorschriften van de kledingleverancier.

De leider dient een wasschema op te stellen. Het wassen kan per toerbeurt of door een vast persoon gebeuren.

.

s