Persoonlijke gegevens wijzigen

De Ledenadministratie zorgt ervoor, dat de verschillende commissies binnen DETO en de KNVB over de juiste persoonsgegevens beschikken. Adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer, aanmeldingen, afmeldingen etc. dienen altijd schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.
Het is dus niet voldoende als een eventuele verandering alleen aan de leider wordt doorgegeven.
Met vragen kun je contact opnemen met de ledenadministratie per e-mail aan ledenadministratie@deto.nl

Vermeld je relatiecode en/of geboortedatum om vergissingen te voorkomen.

s