Contributie

Het lidmaatschap van DETO wordt verzorgd door de Ledenadministratie met ondersteuning van UwContributie voor de betaling. Voor vragen over de betaling van de contributie kan contact opgenomen worden met UwContributie via email, uwcontributie@wvhl.nl of telefoonnummer 085-0643090

Contributie is altijd voor een heel verenigingsjaar. Dus van 1 juli t/m 30 juni.
Ieder lid, met uitzondering van vrijwilligers, betaalt per kwartaal (leeftijdsgebonden) contributie.
Vastgestelde contributie ben je verplicht te voldoen tot aan het einde van ieder seizoen.
Contributie kan automatisch via een machtiging aan de club worden voldaan. Indien dit niet mogelijk is, dan is het lid zelf verantwoordelijk voor de betaling van de contributie.
Word je lid en heeft de kwartaalcontributie al plaatsgevonden dan wordt bij je eerste contributie betaling een deel van het vorige kwartaal verrekend.

Hieronder een overzicht van de contributiebedragen zoals deze gelden in het seizoen 2020-2021. Bij vaststelling is rekening gehouden met de verhoging zoals dit in de buitengewone algemene ledenvergadering van 19 juni 2017 is vastgesteld.

Tegemoetkoming

Via het Jeugdsportfonds is het eventueel mogelijk om een tegemoetkoming te ontvangen in de kosten voor contributie. Het Jeugdsportfonds richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Meer informatie hierover vind je hier.


3e spelende gezinslid ontvangt 50% korting

s