uitgifte en inname

Procedure uitgifte en inname kleding.

Uitgifte:

De jeugdcommissie (coördinatoren) dienen elk jaar tijdig en in overleg met de kledingcommissie een datum vast te stellen voor de uitgifte van de kleding. (Richtlijn, indien haalbaar, in verband met start competitie, toernooien, vakanties, etc. is medio augustus. )

* Kledingcommissie dient er voor te zorgen dat de teamtassen compleet zijn.

* Indien niet compleet (bijv. nabestellingen) maakt kledingcommissie aantekening hiervan op uitgifte formulier.

* Coördinator verzorgt de uitgifte van de volledige teamtas aan de teamverantwoordelijke tijdens een speciale sessie (incl. aandacht voor reglement) ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

* Teamverantwoordelijke/leider/ontvanger dient reglement en uitgifteformulier te ondertekenen en de teamtas wordt overhandigd; aantallen controleren door ontvanger en coördinator.

* Eventuele tekorten dienen zo spoedig mogelijk aangevuld te worden door de kledingcommissie; de leider tekent opnieuw voor het ontvangst van deze aanvulling.

* Zie verder: procedure Vervanging.

Inname:

De jeugdcommissie (coördinatoren) dienen elk jaar tijdig en in overleg met de kledingcommissie een datum vast te stellen voor de inname van de kleding (eventueel per lichting). Richtlijn in verband met toernooien, vakanties, etc. is medio juni.

* Coördinator neemt de kleding in en tekent voor ontvangst van de kleding; op het innameformulier worden de ingeleverde aantallen vermeld aangevuld met eventuele vermissingen (incl. nummers indien van toepassing) en overige opmerkingen.

* Coördinatoren dragen complete teamtassen met kleding over aan kledingcommissie; evt. aandachtspunten kunnen hier worden besproken. 

* Kledingcommissie vult teamtassen zo spoedig mogelijk aan; in verband met verrekening van eventuele kosten communiceert kledingcommissie dit met de penningmeester (zie reglement).

* Penningmeester verzorgt doorberekening aan team (of speler indien bekend).

* De kledingcommissie draagt zorg voor opslag.

.

s