Vervanging

Procedure vervanging kleding (gedurende het seizoen)

Aanvraag vervanging of bij vermissing van de kleding verloopt altijd door de leden zelf via de daarvoor op de website van v.v. DETO Twenterand aangegeven link: webshop en vervolgens te kiezen voor wedstrijdkleding. 

Indien er sprake is van vervanging, dient hierover contact te worden opgenomen met de kledingleasecommissie. Aanspreekpunt vanuit de kledingleasecommissie met betrekking tot vervanging is de kledingbeheerder. Communicatie verloopt in verband met een juiste registratie via kleding@deto.nl.

* Doelstelling kledingcommissie is dan de aansluitende zaterdag de vervanging te kunnen realiseren (indien op voorraad). In onderling overleg wordt de overdracht bepaald; oud wordt ingeleverd en nieuw wordt uitgegeven. Inname oud en uitgifte nieuw dient altijd gelijktijdig plaats te vinden. Indien geen oude kleding wordt ingeleverd, dan zijn hier altijd kosten aan verbonden zoals in reglement kledinglease beschreven.

* Na inruil van de oude kleding zal door de kledingleasecommissie in overleg met de kledingleverancier worden beoordeeld of er sprake is van garantie of vervanging.

* Kledingbeheerder bepaalt daarna (evt. in overleg met leider/ coördinator/penningmeester) of er voor het betreffende team (c.q speler indien bekend) kosten verbonden moeten worden aan de ingeleverde kleding. Dit is het geval bij verwijtbare schuld, zie reglement.

* De aan het team (of speler) door te berekenen kosten wordt door de kledingcommissie/ kledingbeheerder direct doorgegeven aan de penningmeester, zodat hij/zij deze kosten zo spoedig mogelijk gaat verhalen bij de eerst volgende contributie inning. (incl. e-mail met cc naar betreffende coördinator en leider).

Bijbestellen van wedstrijdkleding kan via https://deto.teamsportfabriek.nl/kledinglease

Let op: wil je het keeperstenue bij bestellen, vermeld dat duidelijk bij de bestelling.

s